Disclaimer voor www.rhb-classics.nl
RHB Classics B.V. (Kamer van Koophandel: 14094207), hierna te noemen RHB-Classics, verleent u hierbij toegang tot www.rhb-classics.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. RHB-Classics behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.rhb-classics.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van RHB-Classics.

Beperkte aansprakelijkheid
RHB-Classics spant zich in om de inhoud van www.rhb-classics.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op rhb-classics.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RHB-Classics.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.RHB-Classics.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.rhb-classics.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RHB-Classics nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RHB-Classics. 
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RHB-Classics, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.